Announcement

30 Hari Permohonan Penilaian QLASSIC dari Tarikh VP

20 Jul 2022, 13:52

Pelanggan Yang Dihormati,

Disebabkan jumlah permohonan yang tinggi, permohonan penilaian QLASSIC yang lengkap hendaklah dihantar tiga puluh (30) hari sebelum tarikh pertama jangkaan pemilikan kosong (vacant possession).

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, kelewatan atau kerosakan yang timbul akibat kegagalan anda berbuat demikian.

Perhatian dan kerjasama anda amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.